Vytváříme přidanou hodnotu.

„RUF briketovací lisy vytvářejí přidanou hodnotu a představují trvale udržitelný užitek.“
Hans Ruf, zakladatel firmy

Briketováním lze výrazně zvýšit hodnotu vzniklého výrobního odpadu jako jsou dřevěné a kovové třísky, biomasa, papír, textil či polystyren. Naše hydraulické RUF briketovací lisy zhutní sypký materiál do pevných briket, čímž vytvoří základ pro zapojení téměř všech organických a anorganických materiálů do recyklačního koloběhu. Kompaktní brikety představují ideální alternativu k nákladné likvidaci odpadů z výroby.

Briketování. Úspory. Zisky.

  • Šetří místo, čas a peníze vynakládané na manipulaci, skladování a přepravu.
  • Úspora při nákupu surovin, minimalizace nákladů na likvidaci a v konečném důsledku redukce nákladů na zaměstnance.
  • S briketami dosáhnete vyššího výnosu než s volným materiálem.

Briketovací systémy přinášejí další výhody, ze kterých bude profitovat nejenom životní prostředí, nýbrž i Váš podnik. Rádi Vám poradíme, jak s RUF briketovacím lisem

  • zhodnotit výrobní odpad
  • ušetřit náklady
  • zvýšit obrat

Přesvědčivý výkon
U nás investujete bez rizika. V naší zkušebně nezávazně otestujeme možnost briketování Vašeho materiálu. Kontaktujte nás!

Na všechny obrázky této stránky se vztahuje copyright a obrázky jsou chráněny digitálním vodoznakem.