Efektivní využívání energie.

Dlouhou dobu se na většinu organické substance vyprodukovanou člověkem, zvířaty a rostlinami pohlíželo jako na problematickou kvůli její likvidaci. Teprve v době, kdy začínají docházet zdroje, se tento přístup začíná pozvolna měnit. Mezi zdroji obnovitelné energie získává biomasa stále větší význam.

Příklady: rašelina, seno, konopí, MDF, koňský hnůj, řepková sláma, palmová sláma, ozdobnice čínská, kávová sedlina, tabákový prach, skořápky z ořechů, rýžové slupky, mandlové slupky, slunečnicová jádra
Příklady: rašelina, seno, konopí, MDF, koňský hnůj, řepková sláma, palmová sláma, ozdobnice čínská, kávová sedlina, tabákový prach, skořápky z ořechů, rýžové slupky, mandlové slupky, slunečnicová jádra

Většinu organického materiálu lze pomocí RUF briketovacího lisu přeměnit v kompaktní, čistě přírodní brikety s vynikající výhřevností. Životní prostředí i firma tak profitují současně. Briketování prachu snižuje nebezpečí výbuchu a zjednodušuje logistické postupy. V zemědělství je rozhodujícím ekonomickým faktorem levná výroba krmiv a jednoduchá manipulace s velkým množství slámy a sena.

Na všechny obrázky této stránky se vztahuje copyright a obrázky jsou chráněny digitálním vodoznakem.