Zhutnit. Zhodnotit. Zlepšit.

Dřevo je přírodní produkt. Briketováním se mění pouze jeho tvar, nikoli obsah. Dřevo zůstává dřevem. Dokonce má další výhody: jako cenný zdroj energie mají RUF brikety vyšší užitnou hodnotu a vykazují optimální emise CO2.

Příklady: piliny, štěpka, kůra, hobliny, prach
Příklady: piliny, štěpka, kůra, hobliny, prach

RUF stroje pracují na základě hydraulických principů, tzn. že dřevěné třísky se působením vysokého tlaku a bez použití pojiva zhutní v rovnoměrně velké a tvrdé brikety. Dřevo tak zůstává i po briketování tím, čím je: čistým přírodním produktem.

Slisované dřevo hoří při vyšších teplotách, čímž je zajištěno rovnoměrnější spalování. Od toho se odvíjí celá řada výhod: brikety hoří déle, efektivněji a zůstává po nich méně popelu. Obsah energie a chování při hoření vysoce zhutněných briket odpovídá hodnotám a chování hnědého uhlí. Přírodní koloběh se tak uzavírá, neboť dřevěná briketa uvolní do atmosféry pouze tolik CO2, kolik ho z ní spotřebuje vyrostlý strom při fotosyntéze.

Bude-li nutné výchozí materiál například sušením nebo nadrcením předem upravit, pak jsou náklady s tím spojené výrazně nižší než u alternativních postupů zhutňování resp. lisování. Výrazně tak ušetříte na výrobních nákladech.

Na všechny obrázky této stránky se vztahuje copyright a obrázky jsou chráněny digitálním vodoznakem.