Vyšší hodnota díky recyklaci.

Brikety představují ekonomický a ekologický příspěvek k podnikovému enviromentálnímu managementu. Multifunkční RUF briketovací zařízení se vyznačují inovační technikou zpracování: rozhodující je přeměna kovového odpadu na hodnotné druhotné suroviny. Spotřeba energie při briketování je jen zlomkem toho, co lze ušetřit na následných nákladech.

Příklady: hliník, ocel, litina, kal po broušení, mosaz, měď, bronz, titan, zinek, hořčík
Příklady: hliník, ocel, litina, kal po broušení, mosaz, měď, bronz, titan, zinek, hořčík

Kovové třísky a kaly, které vznikají při výrobě oceli ve slévárnách nebo v kovozpracujícím průmyslu, lze upravit tak, aby přinášely zisk. RUF stroje zajišťují kompletní proces odvodnění i vlastní briketování včetně zbavení třísek řezné kapaliny a mazadla (KSS).

Hlavní výhody použití briketovacích lisů:

  • optimální zpětné získání drahých řezných kapalin
  • vyšší výtěžnost z tavby
  • vyšší výtěžnost cenných kovů
  • výrazné snížení objemu
  • značná úspora nákladů na skladování a přepravu
  • vyšší výnos díky následnému prodeji briket
  • pozitivní hodnocení při auditech životního prostředí
Na všechny obrázky této stránky se vztahuje copyright a obrázky jsou chráněny digitálním vodoznakem.