Přehled nejdůležitějších částí briketovacích zařízení

Popis postupu lisování - briketovací lis s lisovací formou

1 Násypka
2 Přiváděcí šnek
3 Válec předzhutňovače
4 Předzhutňovač
5 Lisovací forma
6 Lisovací raznice
7 Hlavní lisovací válec
8 Vyrážeč

 • Přiváděcí šnek (2) dopravuje materiál ke slisování z násypky (1) do předzhutňovače (4). Doba plnění lisu šnekem (2) se řídí v PLC podle výšky naplnění předzhutňovače.
 • Po naplnění stlačí válec předzhutňovače (2) lisovaný materiál v předzhutňovači(4).
 • Lisovací raznice (6) pak začne předzhutněný materiál tlačit do lisovací formy (5), dokud nedosáhne nastaveného tlaku. Vyrážeče(8), které jsou umístěny paralelně k pístu lisu, vyhodí během tohoto cyklu briketu ze zařízení.
 • Válec předzhutňovače (3) zajede nahoru a šnek (2) začne navážet další materiál ke slisování.
 • Lisovací forma (5) vymění polohu.
 • Celý proces začíná od začátku.

Popis postupu lisování - briketovací lis s hradítkem

1 Násypka
2 Přiváděcí šnek
3 Kypřič
4 Předzhutňovač
5 Lisovací forma
6 Lisovací raznice
7 Hlavní lisovací válec
8 Hradítko
9 Výstupní žlab
10 Záchytná vana pro vylisovanou řeznou kapalinu

 • Přiváděcí šnek (2) dopravuje materiál ke slisování z násypky do předzhutňovače (4) – (některá provedení předzhutňovač nemají – v těchto případech se materiál ke slisování přivádí rovnou do lisovací formy (5) a proces pokračuje od bodu 3).
 • Po naplnění zatlačí předzhutňovač (4) lisovaný materiál do lisovací komory.
 • Lisovací raznice (6) pak začne předzhutněný materiál tlačit proti hradítku (8), dokud se nedosáhne nastaveného tlaku. Lisovací raznice (6) pak trochu popojede dozadu, hradítko (8) se otevře a lisovací raznice (6) vyrazí briketu ven a vrátí se do své koncového polohy.
 • Předzhutňovač (4) zajede nahoru (tento krok odpadá u zařízení bez předzhutňovače) a šnek (2) začne navážet další materiál ke slisování.
 • Celý proces začíná od začátku.
Na všechny obrázky této stránky se vztahuje copyright a obrázky jsou chráněny digitálním vodoznakem.