Certifikace AEO

„Oprávněný hospodářský subjekt“

AEO je zkratkou Authorized Economic Operator, která potvrzuje, že daný podnik je mimo jiné spolehlivý, solventní a že splňuje jisté bezpečnostní standardy a dodržuje příslušné právní předpisy.

Po úspěšně uzavřeném šetření orgánů celní správy a vydání potvrzení, že žadatel splňuje požadované podmínky, mohl být společnosti RUF udělen certifikát AEO. Od té doby má společnost Ruf GmbH & Co. KG status „Oprávněného hospodářského subjektu“, který platí v celé Evropské unii a výrazně urychluje celní odbavování - důležitý bod ve fungování firmy RUF, kde export tvoří 70 %.

Zejména v případech urgentních zásilek zboží (jako jsou např. dodávky náhradních dílů nebo zásilky do zemí se zdlouhavými celními procedurami) nabízí tento certifikát celou řadu výhod.

Na všechny obrázky této stránky se vztahuje copyright a obrázky jsou chráněny digitálním vodoznakem.